Giới thiệu về Đặc quyền VIP.

27-05-2020

Trong Bách Chiến Truyền Kỳ, khi trở thành VIP thì Đại Hiệp sẽ có được lợi thế hơn người trong hành trình hiện thực giấc mộng anh hùng bá chủ khắp phương. Đặc biệt, những đặc quyền hấp dẫn cùng phúc lợi từ VIP sẽ giúp chư vị dễ dàng trải nghiệm các tính năng thú vị, tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức để thu phục giang sơn!

 

Mở VIP

Tại giao diện màn hình chính của trò chơi, Đại Hiệp bấm vào biểu tượng VIP (chữ V) để mở giao diện Đặc Quyền VIP

Giao diện đặc quyền VIP

Bảng Điểm VIP

 

  VIP  

 Điểm VIP Cần

Gói Quà VIP           Gói Quà Ưu Đãi Tuần          
1 0

Tôn Hiệu An Phận Thủ Thường x1
Thăng Cấp Đan x1
Đá HP-1 x1
Đá Công Kích-1 x1

500 Vạn Xu
Cánh-Tinh Hoa x5
Pháp Bảo-Tinh Hoa x5
Thuốc x1.5 EXP

2 30 Tôn Hiệu Sơ Khuy Môn Kinh
Đá HP-1 x2
Đá Công Kích-1 x2
Linh Sủng EXP Đan x10
1000 Vạn Xu
Cánh-Tinh Hoa x10
Pháp Bảo-Tinh Hoa x10
Thuốc x1.5 EXP
3 80 Tôn Hiệu Thần Hồ Kì Kĩ
Đá HP-2 x1
Đá Công Kích-2 x1
Linh Sủng EXP Đan x15
2000 Vạn Xu
Cánh-Tinh Hoa x15
Pháp Bảo-Tinh Hoa x15
Thuốc x1.5 EXP
4 150 Tôn Hiệu Sở Hướng Phi Mĩ
Thăng Cấp Đan x1
Đá HP-3 x1
Đá Công Kích-3 x1
Vàng Khóa x50
Cánh-Tinh Hoa x20
Pháp Bảo-Tinh Hoa x20
Thuốc x1.5 EXP
5 350 Tôn Hiệu Ngự Không Phi Hành
Đá HP-4 x1
Đá Công Kích-4 x1
Tọa Kỵ Đan x30
Vàng Khóa x100
Đan Phụng Tinh Phách x1
Hải Long Tinh Phách x1
Thuốc x2 EXP
6 600 Tôn Hiệu Ngạo Thị Quần Hùng
Đá HP-4 x1
Đá Công Kích-4 x1
Kiếm Hoàn-6 x2
Vàng Khóa x150
Đan Phụng Tinh Phách x2
Hải Long Tinh Phách x2
Thuốc x2 EXP
7 1200 Tôn Hiệu Độc Bộ Thiên Hạ
Đá HP-5 x1
Đá Công Kích-5 x1
Kiếm Hoàn-6 x4
Vàng Khóa x200
Vũ Linh Đan x1
Thê Vân Đan x1
Thuốc x2 EXP x2
8 2500 Tôn Hiệu Quan Lâm Thiên Hạ
Đá HP-6 x1
Đá Công Kích-6 x1
Kiếm Hoàn-6 x6
Vàng Khóa x250
Ngọc Lưu Li x2
Kim Cương x2
Thuốc x2 EXP x3
9 5000 Tôn Hiệu Đăng Phong Tạo Cực
Đá HP-7 x1
Đá Công Kích-7 x1
Ảo Thái Nguyên Thạch x3
Vàng Khóa x300
Kiếm Hoàn-4 x4
Kiếm Hoàn-5 x4
Thuốc x3 EXP x1

Đặc quyền VIP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dung Nhi kính bút!