Đăng nhập 07 ngày - Nhận ngay trang bị Đỏ.

27-05-2020

Mỗi ngày Đại Hiệp đăng nhập vào game sẽ nhận được rất nhiều phần thưởng. Đặc biệt, sau 7 ngày đăng nhập sẽ nhận được Thời Trang - Vũ Khí Lấp Lánh và Vũ Khí Đỏ Bậc 7.

Ngày Phần thưởng
Ngày 1 100 Vạn Xu
Giày Dịch Chuyển x10
Cánh-Tinh Hoa x10
Ngày 2 Thời Trang Vũ Khí Lấp Lánh x1
Linh Sủng EXP Đan x40
Đồng Hồ Treo Máy x1
Pháp Bảo-Tinh Hoa x15
Giày Dịch Chuyển x20
Ngày 3 Quà Linh Sủng x1
Đá Ngự Hồn HP-3 x3
Đá Ngự Hồn Công Kích-3 x2
Đá Ngự Hồn Bạo Kích-3 x1
Ngày 4 Quà Tọa Kỵ x1
Tọa Kỵ Đan x40
100 Vạn Xu
Giày Dịch Chuyển x30
Ngày 5 Trang Bị Y Phục Bậc 5-1 Sao (Đỏ)
100 Vạn Xu
Cánh-Tinh Hoa x10
Pháp Bảo-Tinh Hoa x10
Ngày 6 Đá HP-2 x2
Đá Công Kích-2 x2
Đá HP-1 x3
Đá Công Kích-1 x3
50 Vạn Xu
Ngày 7 Trang Bị Vũ Khí Bậc 7-1 Sao (ĐỎ)
Thuốc x1.5 EXP x2
Thần Binh Tinh Hoa x1x0
Đồng Hồ Treo Máy x1
100 Vạn Xu

 

Nếu cần hỗ trợ thêm, thì Đại Hiệp vui lòng liên hệ:

 

Ngoài ra Đại Hiệp còn có thể tham khảo thêm CÁCH NẠP GOSU

Bấm vào hình để xem 

 

Dung Nhi kính bút!