Phúc lợi máy chủ mới.

27-05-2020

Kể từ khi mở máy chủ, mỗi ngày nếu như các Đại Hiệp có thể vào giao diện Phúc Lợi để tham gia điểm danh và nhận thưởng. Ngoài ra Đại Hiệp còn nhận được thêm các phần thưởng theo Cấp Độ, khi tích lũy đạt đủ mốc sẽ nhận được Nhiều phần thưởng giá trị: Ảo Hóa - Cánh, Trang bị Đỏ,...

 

Thưởng Online:

 

     Thời Gian                Phần Thưởng          
Online 10 Phút 20 Vạn Xu
Online 30 Phút 1 Chìa Khóa Mở Rộng Túi
Online 60 Phút 5 Tọa Kỵ Đan
Online 90 Phút 1 Hộp Quà Online - Cam

Thưởng cấp:

     Đạt Cấp           Phần Thưởng          
30

Tọa Kỵ Đan x5
50 Vạn Xu

58

Trang bị Giày Bậc 2 - 1 Sao
50 Vạn Xu

70 Thuốc x1.5 EXP x1
100 Vạn Xu
Linh Sủng EXP Đan x5
90 Thư Khiêu Chiến - Thí Luyện x3
Thuốc x1.5 EXP x1
50 Vàng Khóa
Đá Tăng Bậc x5
120 Đá HP-2 x2
Đá Công Kích-2 x2
Quyển EXP Lượt Thí Luyện x2
100 Vàng Khóa
150 Trang bị Trợ Thủ Bậc 4-1 Sao
Đá Ngự Hồn Công Kích-2 x5
Đá Tăng Bậc x10
Vàng Khóa x100
170 Đá Ngự Hồn Công Kích-2 x10
Thuốc x1.5 EXP x1
Thư Khiêu Chiến-Thí Luyện x3
100 Vàng Khóa
200 (3000 Phần) Cánh Vĩnh Dạ x1
Tọa Kỵ Đan x10
Thuốc x1.5 EXP x1
Rương Mảnh Khắc Tinh Hoa-Cam x3
230 (150 Phần) Trang Bị Hổ Thủ Bậc 6-1 Sao (Đỏ)
Đá Tăng Bậc x15
Thuốc x1.5 EXP x2
Linh Sủng EXP Đan x15
250 (50 Phần) Quà Đá Anh Hùng x2
Mảnh Đá Anh Hùng x68
Trấn Ma Lệnh x1
Đá Tăng Bậc x20
270 (20 Phần) Trang Bị Y Phục Bậc 6 - 2 Sao (Đỏ)
Cánh Tu La  x1

300 Vạn Xu
Cánh-Tinh Hoa x45
300 (3 Phần) Trang bị Trợ Thủ Bậc 7 - 3 Sao (Đỏ)
Đá HP-4 x1
Đá Công Kích-4 x1
300 Vạn Xu

 

Nếu cần hỗ trợ thêm, thì Đại Hiệp vui lòng liên hệ:

 

Ngoài ra Đại Hiệp còn có thể tham khảo thêm CÁCH NẠP GOSU

Bấm vào hình để xem 

 

Dung Nhi kính bút!